Karakter (vervolg) van opvattingen

Heel veel van onze honden hebben buitengewone resultaten gehaald bij gehoorzaamheids- en karaktertests.

In het handboek van de Collieclub van 1995, komt de volgende lijst voor met de werkkwaliteiten van "Van Midden-Aarde" honden.


lijst werkresultaten, handboek Collieclub 1995, blz. 274

Daar is sindsdien nog bijgekomen:

Terra(Rhea) aan het werk
Foto: Terra(Rhea) aan het werk